A rehabilitación arquitectónica permite incrementar o nivel de calidade de vida, mellorar as condicións de habitabilidade (accesibiliade, seguridade, salubridade e eficiencia enerxética).