Posted by on 07/05/2017

O 15 de Xuño de 2017 publicábase as axudas para mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos establacementos comerciais minoristas.

As axudas están destinadas a:

Modernización integral do local comercial incluidas no Proxecto Técnico:

  • Obras de reforma e acondicionamento integral.
  • A adquisición de moblaxe destinada á mellora da imaxe comercial e adquisición de
    equipamento especializado para a exposición.
  • As actuacións de mellora da fachada.
  • Servicios profesionais de elaboración e redación do proxecto técnico.

Renovación e mellora da imaxe comercial:

  • Obras de reforma
  • Adquisición de mobiliario e equipamiento
  • Mellora de fachada: toldos, rótulos, carteis…

Servizos dun xestor de redes sociais.

 

O prazo exténdese ata o 17 de Xullo de 2017.

 

Para máis info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170615/AnuncioG0424-060617-0003_gl.pdf